DELTAKER

Offroadfinnmark er verdens tøffeste terrengsykkelritt og går 700 kilometer gjennom urørt villmark på kryss og tvers av Finnmarksvidda.

Verdens tøffeste terrengsykkelløp

Den lange versjonen av offroadfinnmark går 700 kilometer gjennom urørt villmark på Finnmarksvidda. Traséen går i en sløyfe fra Alta via Lakselv og Karasjok til Kautokeino og Masi tilbake til Alta. Vinneren i 2013, det danske laget Slettestrand Racing, gjennomførte på 53 timer og 35 minutter inkludert obligatoriske pauser. Rittet finnes også i en kortere utgave, som går 300 kilometer i en sløyfe fra Alta mot Suossjavri sør for Masi og tilbake. 2013-vinnerne her gjennomførte på 18 timer og 42 minutter.  Ingen får lov å sykle alene, lagene består av to til tre personer.

Terrenget

Traseen følger kjerreveier, tråkk og stier på Finnmarksvidda. På enkelte partier mangler det sti, og syklingen blir særdeles krevende, man må til og med bære sykkelen. Hundrevis av bekker og noen mindre og større elver må også forseres. Antall klatremeter på 700-distansen er mellom 9 og 10 000. Rittet hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten midnattssola. Det er lyst døgnet rundt, og dermed kan rittet gå uten stans i opp mot tre døgn.

Sjekkpunkter og distanser

Deltakerne sykler dag og natt langs traséen. Når de kommer til et av sjekkpunktene, er det obligatorisk stopp i fem minutter. På 700-rittet er det i tillegg tre obligatoriske stopp à tre timer. 300-rittet har ett obligatorisk stopp på to timer.  Offroadfinnmark stopper med andre ord ikke før sistemann er i mål, det er alltid noen som er underveis.  Sjekkpunktene er fjellstuer, skoler og grendehus. På sjekkpunktene får deltakerne både mat, drikke og mulighet til å hvile, og de kan også få teknisk hjelp med sykkelen. Deltakerne spores via en App på deres egen mobil, og de kan følges direkte på et kart på nett eller ved en spesielt utviklet App.

Fra Danmark til Finnmark

Deltakerne er i klassen særdeles spreke amatører, og den typiske deltakeren er en mann på rundt 40 som trener mye.  På 700-rittet er det i 2014 en tydelig dansk dominans, mens det også kommer en del tyskere, mens nordmenn kommer først på tredjeplass. 300-rittet er derimot dominert av nordmenn, og med sterk lokal deltakelse.

150 frivillige

Offroadfinnmark utmerker seg med et høyt servicenivå. Hele 150 frivillige er i sving for å sørge for en prikkfri avvikling og omsorg og oppfølging av deltakerne, og de jobber langs hele traséen på hele Finnmarksvidda så vel som i start- og målområdet i Alta.

Beskades 0584