Ingen problemer for lag 4

Kristen Albert Ellingsen / Conny Graumann Opprettet: 29/07/2008
assets/Nyheter/Nyheter-2008/_resampled/SetWidth300-lag4-fraMasi.jpg

Lasse Ørnebakk var svært fornøyd når han ankom sjekkpunktet i Karasjok tidligere i dag. På spørsmål om hva han mener om løypetraseen svarer han at den ikke føles for tøff med det opplegget laget hans har fulgt. Han mener at løypa er slik at hvis man bruker for mye krefter i begynnelsen vil rytterne få det tungt på slutten. Lasse som sykler sammen med Gerit Pfuhl og Tor-Oskar Thomassen mener at det løpsopplegget de har valgt med mye hvile i starten vil gi dem en fordel nå når slutten nærmer seg. Slitne muskler på dette tidspunktet i rittet er mer en konsekvens av en for hard start, enn selve løypetraseen, mener han.
Laget har en felles forståelse av at målet ikke nødvendigvis er å vinne, men å ha en fin opplevelse knyttet til gjennomføringen av dette første rittet i Offroad Finnmark. Ørnebakk forteller om alt de har sett og opplevd på turen. De har sett ryper, rev og en del rein.
 
Ørnebakk er også veldig fornøyd og imponert over dem han sykler sammen med, og trekker spesielt frem rittets eneste kvinne, Gerit Pfuhl. Han mener at i tillegg til å være god sykkelteknisk, er hun psykisk sterk. Dette er viktig da et slikt løp også er en psykisk påkjenning for løperne.

Paradoksalt nok kan det vise seg i morgen ved målgang at en rolig start, og en del hvile i begynnelsen er den riktige oppskriften for å gå helt til topps i årets utgave av offroadfinnmark.