OM OSS

Postadresse:
Postboks 1382
9506 Alta
epost: post@offroadfinnmark.no

 

Besøksadresse:
Løkkeveien 55, 9510 Alta

Bank:
Kontonummer: 1503.05.00757
Navnet på kontoen er: Finnmarksrittet As
Internasjonalt kontonummer (IBAN) NO72 1503 0500 757.

BIC (Swift-adresse): DNBANOKKXXX

Organisasjonsnummer:
992 687 398

 

Styreleder:
Tor-Arne Bellika

Daglig leder:
Jørund Greibrokk
Mobil: 92207447
epost: post@offroadfinnmark.no

Kontorsjef:
Conny Graumann
Mobil:90735814
epost: conny@offroadfinnmark.noLogistikkansvarlig:
Linn  Johansen
Mobil: 95938148
epost: linn@offroadfinnmark.no

Frivilligansvarlig:
Lill-Eli Jørgensen-Dahl
Mobil: 91741123
epost: frivillig@offroadfinnmark.no