Med 700 kilometer sykling gjennom krevende terreng, fordelt på tre døgn, er dette det nærmeste du kommer sykkelversjonen av Finnmarksløpet. En utfordring for de aller, aller sprekeste.

offroadfinnmark 700 er et én-etappes sykkelritt på ca. 700 km. Rittet har til sammen mellom 9 og 10 000 klatremeter. Total tid anvendt av vinnerlaget 2013, Slettestrand Racing 29ers ved Esben Hauerbach Kronborg og Erik Skovgaard Knudsen var 53 timer og 35 minutter. Av dette var de tilsammen 11 timer og 8 minutter på sjekkpunkt. Traséen domineres av opparbeidede kjerreveger, stier og tråkk på Finnmarksvidda. Terrenget er krevende og gjennomsnittsfarten er ca. 12 km/t.

offroadfinnmark 700 er et lagritt der laget består av 2 eller 3 ryttere. Rittet er dominert av teknisk sykling, med innslag av sykkelorientering ved hjelp av GPS og kart. Syklingen pågår på den varmeste delen av sommeren, i tiden med midnattssol og lys hele døgnet. Store deler av tiden er rytterne ute i ekte villmark.

 

 

For å gjennomføre offroadfinnmark 700 må utøverne være i svært god form. I tillegg kreves meget godt samarbeid innad i lagene, både for å kunne yte fysisk maksimalt som et lag, og for å gjøre de riktige taktiske vurderingene.

Offroadfinnmark 700 har start og målgang i Alta. Totalt sykles om lag 700 km på kjerreveier, stier og tråkk. På noen korte deler av rittet er det forsering av rent terreng uten sti, der syklingen er svært teknisk og sykkelen delvis må bæres. Det er kryssing av hundrevis av bekker og mange små og noen større elver. Du finner mer detaljer om terreng, topografi og avstander under trasébeskrivelse. Lagene sykler med full support fra offroadfinnmark. Lag kan motta privat/ekstern support, men kun på sjekkpunktene.

 

offroadfinnmark 700 er et sykkelritt på én lang etappe. Underveis er det obligatoriske sjekkpunkt som rytterne må innom. Sjekkpunktene er skoler, grendehus, fjellstuer og turisthytter i  Finnmark. Der kan de motta support - mat og hvile, samt teknisk support. Hvor lenge rytterne ønsker å være på de enkelte sjekkpunkt, er opp til dem, med unntak av tre obligatoriske tre timers stopp. Rytterne kan ellers spise og hvile hvor de vil i løypa, men har ikke lov til å motta ekstern support andre steder enn på sjekkpunktene. Rytterne trackes via app på egen mobiltelefon, og lagenes posisjon og resultat vises ved hjelp av Google Earth på rittets nettsider.

Alle ryttere blir pålagt en minimumsutrustning som må være med gjennom hele rittet, slik at alle er i stand til å ta vare på seg selv ved uforutsette hendelser.