Some tips before the race begins

Carsten Rolland/Conny Graumann Opprettet: 15/07/2011

Årets ritt nærmer seg med stormskritt, og her følger en liten oppdatering på forholdene og noen tips før rittstart. Rapportene tilsier at det er myggår på vidda. Folk som har vært ute under de rette forholda, det vil si når det er varmt, stille og kanskje litt fuktig, kan fortelle om voldsomme mengder med mygg. Dette er plagsomt! Dersom været imidlertid er kjøligere og med vind, trenger en ikke å se snurten av myggen. Men for å være forberedt på for eksempel å måtte stoppe og skifte slange under skikkelige myggforhold, er det lurt å ta noen forholdsregler. I tillegg til skallbekledning som alle skal ha i sekken, anbefales myggnetting til å trekke over hode og hjelm. Da dekker en til hode/ ansikt/ hals slik at myggen ikke kommer til her. I tillegg må en ha med rikelig med myggolje, både i sekken og i bagene. Myggolje er forbruksvare hvis det blir myggforhold. Da er det bare å smøre på før start og underveis.
Noen syklister har rapportert om store belastninger på håndledd/ grep etter de lange sykkeldagene som offroadfinnmark innebærer. Et tips for å forebygge denne type belasning er å bruke såkalte ergonomiske hålker som i større grad bidrar til at belastningen på håndleddet blir mindre. Dette er en billig investering som kan bidra til å unngå plager.

******************************************'

 

This year's race is coming up soon, andso we're giving you a short update on the riding conditions and some tips before the race begins.

We've received rapports that the mosquitoes are in abundance this year. People that have been on the mountain plateau under the right conditions, which means when it's hot, no wind and a bit humid, have told us of immense amounts of mosquitoes. Mosquitoes in such numbers gets very annoying while riding. However, if the weather cools down and there's a breeze, you might not even encounter a single one. We hope for the best and give you some tips on how to prepare for the worst. If you need to stop and change a spare part, you'll need to take some precautions. In addition to the shell clothing everyone have to have in their backpacks, we recommend you bring a mosquito net to cover your head, face and neck. You'll also need plenty of mosquito repellant, have some in your backpack and in your bags. If the weather conditions are ideal for the mosquitoes, you'll need a lot of mosquito repellant. Put it on both before start and while you're on the track.

Some riders have reported severe strain on their wrists and handlebar grip after the long days on rough terrain that offroadfinnmark entails. A tip on how to prevent some of it is to foam grips which significantly lessen the strain on your wrists. It's a cheap investment that can really make a difference on the trails.

 

Welcome to Alta and to offroadfinnmark!