Track Log

Før du starter må du laste ned Google Earth til din maskin.

For å spille av sporet til en av deltakerne i offroadfinnmark går du til resultatservice, velger 'Final results', rett ritt og laget du vil se nærmere på. Nesten nederst på siden trykker du på lenken 'Download tracklog'.

Dobbeltklikk på filen for å spille av.

For å spille av flere spor samtidig ....

Der det har vært problemer med trackingen på laget, vil bare siste del av sporet vises. Problemer kan også gi seg utslag i at det blir 'rette linjer' mellom to punkter i løypa. Dette kan også skyldes dårlig dekning i området.